Wyniki wyszukiwania dla tagu: współpraca regionalna

Uchwały

Wyniki 1–8 z 8
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-31
Uchwała nr V.52.15 Rady Miasta Ełku z dn. 31.03.2015 — w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miasto Ełk i jej jednostkom podległym, a także wskazania organów i osób do tego uprawnionych oraz warunków dopuszczalności pomocy de minimis w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc de minimis …pomocy de minimis w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc de minimis pomoc de minimis współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
2. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-31
Uchwała nr V.53.15 Rady Miasta Ełku z dn. 31.03.2015 — przyjęcie „Zintegrowanej strategii rozwoju Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2025” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko …rozwoju Ełckiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2025” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko strategia rozwoju współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
3. Sesja nr 8 z dnia
2015-06-30
Uchwała nr VIII.84.15 Rady Miasta Ełku z dn. 30.06.2015 — Przyjęcia „Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko …Przyjęcia „Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko subregion współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
4. Sesja nr 14 z dnia
2016-01-26
Uchwała nr XIV.155.16 Rady Miasta Ełku z dn 26.01.2016 — zmiany uchwały Nr VIII.84.15 Rady Miasta Ełku z dn. 30 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko …przyjęcia „Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko subregion współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
5. Sesja nr 22 z dnia
2016-09-13
Uchwała nr XXII.237.16 Rady Miasta Ełku z dn 13.09.2016 — w sprawie zmiany uchwały Nr VIII.84.15 Rady Miasta Ełku z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025” wraz z Prognozą Oddziaływania na środowisko …przyjęcia „Strategii Rozwoju Ośrodka Subregionalnego Ełk do roku 2025” wraz z Prognozą Oddziaływania na środowisko subregion współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
6. Sesja nr 26 z dnia
2017-01-31
Uchwała nr XXVI.292.17 Rady Miasta Ełku z dn 31.01.2017 — sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie przez Gminę Miasto Ełk ze spółki Warmińsko – Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o. o. w Olsztynie …ze spółki Warmińsko – Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o. o. w Olsztynie energia ciepło, gaz, prąd współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne spółki…
energia spółki współpraca regionalna
7. Sesja nr 27 z dnia
2017-02-28
Uchwała nr XXVII.297.17 Rady Miasta Ełku z dn 28.02.2017 — w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu …Mazurskiemu XXVII.297.17 Rady Miasta Ełku z dn 28.02.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia regionalne
współpraca regionalna
8. Sesja nr 35 z dnia
2017-08-29
Uchwała nr XXXV.346.17 Rady Miasta Ełku z dn 29.08.2017 — w sprawie finansowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2017 roku …Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa WarmińskoMazurskiego w Brukseli w 2017 roku w sprawie finansowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2017 roku XXXV.346.17 Rady Miasta […] realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Brukseli w 2017 roku w sprawie finansowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2017 roku współpraca regionalna współpraca z innymi samorządami, stowarzyszenia…
finanse współpraca regionalna
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Wyniki 1–3 z 3
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Budżetowa i Rozwoju …społecznej za rok 2014 Gminy Miasta Ełk, 2). Informacja nt. Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 3). Omówienie sprawozdania z realizacji Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi […] aktualnej strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody podziemnej dla miasta Ełk. Stanowisko w sprawie likwidacji Placówki Sekcji Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. w Ełku wraz z posterunkiem rewizji. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych […] placówkach prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk. 2017-02-27 10:00 Informacja nt. wykorzystania środków przeznaczonych na współpracę z organizacjami pozarządowymi w roku 2016. Opinia Komisji do projektów uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej…
2. Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego …w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2017 roku, w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie […] zwanego „Ełk – Osiedle Grunwaldzkie 2”; zmieniająca uchwałę w sprawie udostępniania przystanków komunikacyjnych; w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku […] nieruchomości; w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2018 roku. Raport podsumowujący konsultacje społeczne dot. zagospodarowania terenu położonego w…
3. Komisja Oświaty i Kultury …w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko- Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2016 roku 2016-09-08 13:00 Prezentacja działalności Ełckiego Klubu Sportowego […] w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2016; w sprawie przyjęcia „Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017”; innych z porządku…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników