Wyniki wyszukiwania dla tagu: woda i ścieki

Uchwały

Wyniki 1–7 z 7
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-31
Uchwała nr V.58.15 Rady Miasta Ełku z dn. 31.03.2015 — w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Ełku na lata 2015-2020 …kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Ełku na lata 2015-2020 PWiK woda i ścieki
woda i ścieki
2. Sesja nr 12 z dnia
2015-11-24
Uchwała nr XII.135.15 Rady Miasta Ełku z dn. 24.11.2015 — w sprawie podjęcia przez Miasto Ełk wieloletniej inwestycji pod nazwą „Poprawa gospodarki wodnościekowej aglomeracji Ełk II” i upoważnienia beneficjenta do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 …inwestycji ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 gospodarka wodnościekowa woda i ścieki
woda i ścieki
3. Sesja nr 12 z dnia
2015-11-24
Uchwała nr XII.136.15 Rady Miasta Ełku z dn. 24.11.2015 — w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków …dn. 24.11.2015 W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków woda ścieki woda i ścieki
woda i ścieki
4. Sesja nr 24 z dnia
2016-11-29
Uchwała nr XXIV.266.16 Rady Miasta Ełku z dn 29.11.2016 — w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków …w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka […] z ograniczoną odpowiedzialnością w Ełku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków XXIV.266.16 Rady Miasta Ełku z dn 29.11.2016 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za […] odpowiedzialnością w Ełku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków woda i ścieki opłaty…
opłaty woda i ścieki
5. Sesja nr 38 z dnia
2017-11-28
Uchwała nr XXXVIII.379.17 Rady Miasta Ełku z dn. 28.11.2017 — w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków …w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków XXXVIII.379.17 Rady Miasta Ełku z dn. 28.11.2017 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków opłaty woda i ścieki
opłaty woda i ścieki
6. Sesja nr 38 z dnia
2017-11-28
Uchwała nr XXXVIII.383.17 Rady Miasta Ełku z dn. 28.11.2017 — sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Prokuratora Rejonowego w Ełku na uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków wraz z odpowiedzią na skargę …skargi Prokuratora Rejonowego w Ełku na uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Ełku na uchwałę ws taryf za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków XXXVIII.383.17 Rady Miasta Ełku z dn. 28.11.2017 sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie […] taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków wraz z odpowiedzią na skargę woda i ścieki odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady woda i ścieki
7. Sesja nr 41 (XLI) z dnia
2018-02-27
Uchwała nr XLI.419.18 Rady Miasta Ełku z dn 27.02.2018 — ws wieloletniego planu rozwoju i modernizacji wodociągów i kanalizacji na lata 2018-2021 …lata 2018- 2021 ws wieloletniego planu rozwoju i modernizacji wodociągów i kanalizacji na lata 2018-2021 woda i ścieki
woda i ścieki
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Wyniki 1–4 z 4
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rewizyjna …Ełku z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 9:40 2017-12-18 9:30 9:35 Propozycje do planu pracy Komisji…
2. Komisja Budżetowa i Rozwoju …terenie miasta Ełku; w sprawie przedłużenia czasu czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków stosowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ełku; innych z […] lata 2018-2027; zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2018; przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Ełku; emisja obligacji w latach 2018-19; zmieniająca uchwałę w sprawie zasad […] sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. Wsparcie Ełckich Rodzin – projekt ZIT; w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Ełku; zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych w…
3. Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego …z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości; w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków; w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta w latach 2018-2022; w […] lata 2018-2027; zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2018; przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Ełku; emisja obligacji w latach 2018-19; zmieniająca uchwałę w sprawie zasad […] sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. Wsparcie Ełckich Rodzin – projekt ZIT; w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Ełku; zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych w…
4. Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej …wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016r.; w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 2015-12-21 14:30 14:45 W sprawie zatwierdzenia rocznego planu potrzeb w…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników