Wyniki wyszukiwania dla tagu: woda i ścieki

Uchwały

Wyniki 1–7 z 7 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 5 z dnia
2015-03-31
Uchwała nr V.58.15 Rady Miasta Ełku z dn. 31.03.2015 — w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Ełku na lata 2015-2020 …urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Ełku na lata 2015-2020 PWiK woda i ścieki…
woda i ścieki
2. Sesja nr 12 z dnia
2015-11-24
Uchwała nr XII.135.15 Rady Miasta Ełku z dn. 24.11.2015 — w sprawie podjęcia przez Miasto Ełk wieloletniej inwestycji pod nazwą „Poprawa gospodarki wodnościekowej aglomeracji Ełk II” i upoważnienia beneficjenta do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 …dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 gospodarka wodnościekowa woda i ścieki…
woda i ścieki
3. Sesja nr 12 z dnia
2015-11-24
Uchwała nr XII.136.15 Rady Miasta Ełku z dn. 24.11.2015 — w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków …Ełku z dn. 24.11.2015 W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków woda ścieki woda i ścieki…
woda i ścieki
4. Sesja nr 24 z dnia
2016-11-29
Uchwała nr XXIV.266.16 Rady Miasta Ełku z dn 29.11.2016 — w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków …odpowiedzialnością w Ełku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków woda i ścieki opłaty…
opłaty woda i ścieki
5. Sesja nr 38 z dnia
2017-11-28
Uchwała nr XXXVIII.379.17 Rady Miasta Ełku z dn. 28.11.2017 — w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków …i zbiorowe odprowadzanie ścieków w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków woda i ścieki opłaty…
opłaty woda i ścieki
6. Sesja nr 38 z dnia
2017-11-28
Uchwała nr XXXVIII.383.17 Rady Miasta Ełku z dn. 28.11.2017 — sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Prokuratora Rejonowego w Ełku na uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków wraz z odpowiedzią na skargę …sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków wraz z odpowiedzią na skargę woda i ścieki odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska…
odpady woda i ścieki
7. Sesja nr 41 (XLI) z dnia
2018-02-27
Uchwała nr XLI.419.18 Rady Miasta Ełku z dn 27.02.2018 — ws wieloletniego planu rozwoju i modernizacji wodociągów i kanalizacji na lata 2018-2021 …na lata 2018- 2021 ws wieloletniego planu rozwoju i modernizacji wodociągów i kanalizacji na lata 2018-2021 woda i ścieki…
woda i ścieki
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Wyniki 1–2 z 2 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Budżetowa i Rozwoju …S-61 do S-8 oraz drogi krajowej nr 16 oraz wskazanie aktualnej strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody podziemnej dla miasta Ełk. Stanowisko w sprawie likwidacji Placówki Sekcji Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. w Ełku […] Ełku na lata 2018-2027; zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2018; przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Ełku; emisja obligacji w latach 2018-19; zmieniająca uchwałę w sprawie […] Ełku; w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. Wsparcie Ełckich Rodzin – projekt ZIT; w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Ełku; zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych…
2. Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego …S-61 do S-8 oraz drogi krajowej nr 16 oraz wskazanie aktualnej strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody podziemnej dla miasta Ełk. Stanowisko w sprawie likwidacji Placówki Sekcji Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. w Ełku […] Ełku na lata 2018-2027; zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2018; przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Ełku; emisja obligacji w latach 2018-19; zmieniająca uchwałę w sprawie […] Ełku; w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. Wsparcie Ełckich Rodzin – projekt ZIT; w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Ełku; zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów, nagród i wyróżnień sportowych przyznawanych…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Inne strony

Brak wyników