Wyniki wyszukiwania dla tagu: tereny zielone

Uchwały

Wyniki 1–5 z 5
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 7 z dnia
2015-05-26
Uchwała nr VII.71.15 Rady Miasta Ełku z dn. 26.05.2015 — nadanie nazwy parkowi …VII.71.15 Rady Miasta Ełku z dn. 26.05.2015 nadanie nazwy parkowi park tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
tereny zielone
2. Sesja nr 15 z dnia
2016-02-23
Uchwała nr XV.168.16 Rady Miasta Ełku z dn 23.02.2016 — w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Ełku do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Ełk” …o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Ełk” tereny zielone tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
tereny zielone
3. Sesja nr 17 z dnia
2016-04-07
Uchwała nr XVII.178.16 Rady Miasta Ełku z dn 07.04.2016 — zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Ełku do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Ełk” …o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Ełk” tereny zielone tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
tereny zielone
4. Sesja nr 20 z dnia
2016-06-23
Uchwała nr XX.211.16 Rady Miasta Ełku z dn 23.06.2016 — w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody — drzewa z gatunku buk zwyczajny podwójny o niezwykłej formie, znajdującego się w wykazie pomników przyrody pod numerem 526 …zwyczajny podwójny o niezwykłej formie, znajdującego się w wykazie pomników przyrody pod numerem 526 pomnik przyrody tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko tereny zielone
5. Sesja nr 37 z dnia
2017-10-24
Uchwała nr XXXVII.369.17 Rady Miasta Ełku z dn. 24.10.2017 — w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody …pozbawienia statusu pomnika przyrody w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne pomniki pomniki i tablice upamiętniające…
pomniki środowisko tereny zielone
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Komisje

Wyniki 1–4 z 4
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Budżetowa i Rozwoju …urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń; w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełk w 2016r; zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze […] społecznych dotyczących tworzenia map zagrożeń bezpieczeństwa (prezentacja Komendy Powiatowej Policji w Ełku); Prezentacja koncepcji zagospodarowania miejskich terenów zieleni w Ełku; Gospodarka odpadami w Gminie Miasto Ełk; Omówienie bieżących planów zagospodarowania przestrzennego opracowywanych przez Wydział […] wysokości opłata dodatkowych za niedopełnienie obowiązków zapłaty należności przewozowych oraz zasad korzystania z lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta i gminy Ełk oraz gminy Stare Juchy; przyjęcia celów strategicznych polityki oświatowej miasta Ełku na lata…
2. Komisja Mienia Komunalnego i Porządku Publicznego …rzemieślników i małych przedsiębiorców działających na terenie miasta Ełku. 15:10 2015-03-30 11:00 1). Informacja nt. dzialalności Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku, 2). Ocena stanu zieleni miejskiej w Ełku, 3). Informacja nt […] również trybu ich pobierania; w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Ełk w 2016r.; w sprawie przystąpienia do przygotowania przez prezydenta miasta projektu uchwały określającej zasady […] społecznych dotyczących tworzenia map zagrożeń bezpieczeństwa (prezentacja Komendy Powiatowej Policji w Ełku); Prezentacja koncepcji zagospodarowania miejskich terenów zieleni w Ełku; Gospodarka odpadami w Gminie Miasto Ełk; Omówienie bieżących planów zagospodarowania przestrzennego opracowywanych przez Wydział…
3. Komisja Oświaty i Kultury …roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Miasta Ełku; określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych […] Parafii Miłości Bożej w Ełku na realizację zadania publicznego miasta Ełku w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańców pt: Zielony Zakątek przy placu zabaw na ul. Słowackiego. Opinia do projektów uchwał w sprawach: zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta […] zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Ełku; regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Ełku. 15:20 2018-08-23 11:20 12:25 Informacja dotycząca przygotowania bazy sportowej…
4. Komisja Sportu i Rekreacji …roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Miasta Ełku; określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych […] Parafii Miłości Bożej w Ełku na realizację zadania publicznego miasta Ełku w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańców pt: Zielony Zakątek przy placu zabaw na ul. Słowackiego. Opinia do projektów uchwał w sprawach: zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta […] zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Ełku; regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Ełku. 15:20 2018-08-23 11:20 12:25 Informacja dotycząca przygotowania bazy sportowej…
pokaż  5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Brak wyników

Inne strony

Brak wyników