Rejestracja sesji i komisji wraca od listopada

jk
2017-10-25
Transmisje na żywo na Facebooku oraz udostępnianie nagrań z obrad radnych jest dla nas dużym wyzwaniem organizacyjnym. W naszym małym zespole strażników jawności informacji publicznych większość prac wykonujemy wolontarystycznie. Ponieważ jakość naszych nagrań nie osiągnęła poziomu na jakim nam zależy zawieszamy na kilka tygodni publikację, aby uzupełnić braki w sprzęcie i doszlifować nasze umiejętności. Mamy nadzieję wrócić z nową jakością podczas listopadowych obrad komisji i sesji.

Od września 2017 roku dzięki wsparciu Fundacji im Stefana Batorego lokalny serwis Ełk — Mam prawo wiedzieć wzbogacił się o nagrania audio-video komisji i sesji Rady Miasta Ełku.

Do tej pory dostarczaliśmy informacji o działaniu Rady Miasta Ełku jego mieszkańcom prezentując imienne wyniki głosowań nad uchwałami oraz zbierając publiczne dane o radnych oraz organizując debaty z udziałem decydentów Miasta.

Monitorowanie samorządu ma sens tylko wtedy jeśli jego działaniami interesują się mieszkańcy. Dlatego zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane pracą radnych i jawnością informacji publicznych do zgłaszania swoich uwag oraz włączania się w nasze działania. Przychodźcie, dzwońcie, piszcie – ul. Małeckich 3 lok. 1, kontakt z koordynatorką – Joanną Kłunejko tel. 668191437, jklunejko@gmail.com