Sprostowanie do aktualności "Jak wybrani zostaną stypendyści?"

jk
2017-09-20

W artykule z 19.09.2017 r napisaliśmy, żę Projekt Uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów artystycznych w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania kultury i sztuki nr 23633 odnosi się do nieistniejącej Uchwały z 2014 r nr NR XLV.433.2014 z emotikoną ":)". WSPOMNIANA UCHWAŁA ZNAJDUJE SIĘ JEDNAK W BIP.

most na Jeziorze Ełckim Ełk, ul. Zamkowa, Ełk (gmina miejska), fot. ZeroJeden (źródło Wikimedia Commons)

Poniżej znajduje się link do Uchwały http://bip.elk.warmia.mazury.pl/akty/14/5910/zmieniajaca_uchwale_w_sprawie_szczegolowych_zasad_i_trybu_przyznawania_stypendiow_artystycznych_0D_0A____w_zakresie_tworczosci_artystycznej_oraz_upowszechniania_kultury_i_sztuki_2C_0D_0A/
Zmiany, która wprowadza uchwała :

§ 1. W uchwale Nr XXXI.295.2013 Rady Miasta Ełku z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych
zasad i trybu przyznawania stypendiów artystycznych w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania
kultury i sztuki pkt 1 § 4. otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 1) jest na stałe zameldowana na terenie miasta Ełku lub działa w obszarze kultury na terenie miasta Ełku”.