Sesja nr 9 z dnia 2015-08-25
Uchwalona
Uchwała nr IX.92.15 Rady Miasta Ełku z dn. 25.08.2015 — Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2015-2027

Rozkład głosów radnych

Głosy poszczególnych radnych

Brak danych o indywidualnych głosach